blue background with O2 bubbles four bubbles with happy smiling people

Děkujeme za účast v soutěži. Momentálně vybíráme vítěze.

Goodie - Good Karma Products

  • Velkoobchod a maloobchod
  • Jihočeský kraj
Goodie - Good Karma Products
Jaký je váš největší podnikatelský úspěch?

Díky jaké vaší charakterové vlastnosti se tento úspěch dostavil?