blue background with O2 bubbles four bubbles with happy smiling people

Děkujeme za účast v soutěži. Momentálně vybíráme vítěze.

Kloboučnictví

  • Velkoobchod a maloobchod
  • Plzeňský kraj
platných hlasů: 418
Kloboučnictví
Jaký je váš největší podnikatelský úspěch?

Z obyčejných lidí děláme sebevědomé osobnosti, kteří postupně nacházejí vlastní styl a sebeúctu. Nejen, že klobouky vyrábíme, umíme i vybrat pro každého správný tip a tím dodáváme lidem sebedůvěru. Současně je učíme různým rukodělným vychytávkám a vracíme lidem víru ve vlastní šikovnost. Zapomenuté řemeslo tradiční rukodělné výroby klobouků si předáváme ve třetí generaci naší rodiny.

Díky jaké vaší charakterové vlastnosti se tento úspěch dostavil?

Díky účtě k rodinné historii, nakažlivé pracovitosti našich rodinných předků a pekelné vůli, že spolu všechno dokážeme.