blue background with O2 bubbles four bubbles with happy smiling people

Děkujeme za účast v soutěži. Momentálně vybíráme vítěze.

VIM - výukové a informační materiály

  • Vzdělávání
  • Hlavní město Praha
platných hlasů: 0
VIM - výukové a informační materiály
Jaký je váš největší podnikatelský úspěch?

Pracujeme s lidmi ve výkonu trestu odnětí svobody. Ve věznicích není internet ani žádné sociální sítě a tak je velice těžké se dostat k potřebným informacím. Hledali jsme možnost, jak zajistit informace pro odsouzené v dobách mezi jednotlivými návštěvami našich lektorů. Vznikl tak projekt VIM - výukové a informační materiály, jehož myšlenkou bylo, aby odsouzený, který nějakou informaci nemá a nemůže si jí zjistit, mohl říct "Já už VÍM". Panely jsou odolnější proti zničení než běžný papír, jsou přidělané na zdi nebo přenosné pro využití při besedách. Jsou v učebnách, kulturních místnostech nebo na chodbách věznic. Zatím jsou realizovány 3 informativní panely a jsou na desítkách oddílů v mnoha českých věznicích. Témat je však pořád mnoho a bylo by zapotřebí mnoho dalších panelů.

Díky jaké vaší charakterové vlastnosti se tento úspěch dostavil?

Vcítění se do potřeb druhých.