blue background with O2 bubbles four bubbles with happy smiling people

Děkujeme za účast v soutěži. Momentálně vybíráme vítěze.

Materiálový výzkum

  • Profesní, vědecké a technické činnosti
  • Hlavní město Praha
platných hlasů: 0
Materiálový výzkum
Jaký je váš největší podnikatelský úspěch?

Celkem mám dvě věci, které považuji za hlavní podnikatelské úspěchy nejen moje, ale i týmu mých spolupracovníků, bez nichž bych to sám nedokázal: 1) Tři vědecké kosmické aparatury, které byly vyvinuty pro práci na palubách kosmických orbitálních stanic MIR a ISS. Jedná se o kosmické krystalizátory/zařízení pro materiálový výzkum v podmínkách mikrogravitace. Na obrázku jsou zařízení TITUS (dole) a CSK-1C (vpravo) na palubě vesmírné stanice MIR. Úspěchem bylo získat jako malá firma důvěru několika kosmických agentur a zvítězit v těžké mezinárodní konkurenci. Na obou zařízeních byly provedeny desítky až stovky materiálových experimentů pro vědce z celé Evropy. 2) Monokrystaly halogenidů jednomocné rtuti, které mají bezkonkurenčně skvělé optické a akusto-optické parametry. Vyrábět je v optické kvalitě je mimořádně obtížné, což jsme zvládli, a navíc jsme jediným dodavatelem na světě.

Díky jaké vaší charakterové vlastnosti se tento úspěch dostavil?

Určitě je to určitý druh tvrdohlavosti a trpělivosti jít za cílem dál, i když člověk dlouho nevidí horizont a být ochoten těmto cílům věnovat čas, který je potřeba (tedy skoro všechen). Nutnou podmínkou je také neposuzovat vše optikou finančního prospěchu.