blue background with O2 bubbles four bubbles with happy smiling people

Děkujeme za účast v soutěži. Momentálně vybíráme vítěze.

Virtuální zážitky pro seniory Kaleido

  • Zdravotní a sociální péče
  • Hlavní město Praha
platných hlasů: 1
Virtuální zážitky pro seniory Kaleido
Jaký je váš největší podnikatelský úspěch?

Za pár dnů dosáhneme na dvě krásné mety - 250 obsloužených pečovatelských zařízení a 100 virtuálních zážitků v aplikaci. Fungujeme necelé čtyři roky, během nichž mě průběžně i můj vlastní společník ve firmě, můj bratr Filip, několikrát odrazoval od pokračování v projektu, protože to byznysově nevypadalo vůbec dobře. Vrhli jsme se do extrémně konzervativního, nemodernizovaného a finančně i kapacitně zbídačeného pečovatelského sektoru se službou, která je zbytná. Naše virtuální zážitky zkvalitňují život seniorů, pacientů v nemocnicích a lidí se zdravotním postižením, přináší jim znovu radost, barvy a nové podněty a zážitky do života, i když jsou už třeba upoutáni na lůžko. Zvyšování kvality péče a kvality života klientů ale u nás není systémově motivováno - poskytovatelé péče dostávají za klienta pořád stejně peněz, ba naopak pro ně může být výhodné, když se klienti duševně a kognitivně horší, protože za vyšší stupeň závislosti na péči je vyšší příspěvek státu. Náš produkt nikdy nebude proplácen pojišťovnami, pro české zdravotnictví je příliš "měkký". Přesto se nám podařilo bez jakéhokoli externího investora produkt nejen udržet při životě, ale ještě ho dramaticky zkvalitnit a rozšířit do praxe. Začali jsme na čtyřech filmech pro VR brýle, za chvíli budeme slavit stovku. Získali jsme si nadšení a důvěru pečovatelů - mnoho z nich změnilo názor a po původním skepticismu vůči nové technologii VR jsou teď velkými fanoušky našeho nástroje.

Díky jaké vaší charakterové vlastnosti se tento úspěch dostavil?

Nepochybně tvrdohlavost a zarputilost v kombinaci s osobním zaměřením na práci, která má pozitivní dopad na životy dalších lidí. Nechtěl jsem to za žádnou cenu vzdát, i když to mnohokrát vypadalo beznadějně, zvlášť ve fázích, kdy jsme nevěděli, jestli přežijeme další měsíc a nad vodou mě psychicky drželi jen dojemné příběhy z terénu. Když jsem slyšel a nebo na vlastní oči viděl, jak krásné účinky může aktivizace a kognitivní trénink s VR zážitky na seniory mít, nedovolil jsem si projekt zastavit. Pečovatelé si také určitě cení naší poctivosti a empatie - opravdu se zajímáme o jejich pohled, ptáme se pracovníků zařízení i samotných seniorů a dalších klientů, šijeme jim celý nástroj na míru, pořád ho zlepšujeme a přitom nijak nezvedáme ceny navzdory inflaci, aby byla služba co nejdostupnější. Navíc se věnujeme i tabuizovaným oblastem jako je sexualita seniorů a vytváříme spolupráce s nadačními partnery, díky kterým mohou větší počty pečovatelských zařízení čerpat naše zážitky i úplně bezplatně. Jde nám od začátku hlavně o co největší a nejvíc pozitivní dopad naší práce a pečovatelé to vidí.