blue background with O2 bubbles four bubbles with happy smiling people

Děkujeme za účast v soutěži. Momentálně vybíráme vítěze.

Bodlák | květinářství

  • Velkoobchod a maloobchod
  • Pardubický kraj
platných hlasů: 135
Bodlák | květinářství
Jaký je váš největší podnikatelský úspěch?

Za svůj největší podnikatelský úspěch považujeme to, jak se nám s partnerkou v rámci našeho podnikatelského projektu (květinářství) daří týmová práce. Od začátku si uvědomujeme, že chtělo pořádnou dávku odvahy a že byl velký risk vydat se společnou cestou nejen v životě, ale zároveň i v podnikání. To, jakým způsobem jsme schopni navzájem se doplňovat, se pak samozřejmě pozitivně odráží na spokojenosti našich zákazníků, a ti jsou pro nás spolu s kvalitou našich výrobků na prvním místě. Každý den na této společné cestě je pro nás obrovským dobrodružstvím a každý den nám skýtá možnost něco se přiučit jeden od druhého. Za oboje jsme nesmírně vděční. :-)

Díky jaké vaší charakterové vlastnosti se tento úspěch dostavil?

Úspěch, o kterém jsme psali výše, se dostavuje zejména díky naší schopnosti vzájemně si naslouchat a brát v potaz názor druhého. Tím se nám daří do podnikání vkládat to nejlepší z nás obou a zdárně čelit komplikacím, které jsou s podnikáním nevyhnutelně spojené. :-)