blue background with O2 bubbles four bubbles with happy smiling people

Děkujeme za účast v soutěži. Momentálně vybíráme vítěze.

Umělecké vzdělávací tábory Ambroziáda

  • Vzdělávání
  • Královéhradecký kraj
platných hlasů: 370
Umělecké vzdělávací tábory Ambroziáda
Jaký je váš největší podnikatelský úspěch?

Úspěchem pro nás je, že se od roku 2003 rozrůstáme po celé republice. Úspěchem pro nás je, že dětem můžeme nabízet Ambroziády v létě v Chorvatsku i v zimě ve Francii. Úspěchem pro nás je, když se díky nám účastníci umění věnují na profesionální úrovni. Úspěchem pro nás je, když na konci každého turnusu účastníci brečí a nechce se jim domů. Úspěchem pro nás je, když nám rodiče našich účastníků pochválí organizaci turnusů. Ale největším úspěchem je, když v anonymních dotaznících od účastníků čteme: „Ambroziáda je místo, kde se cítím bezpečně“ „Ambroziáda je moje druhá rodina“ „Až na Ambroziádě jsem zjistil, že nejsem divnej“ „Na Ambroziádě můžu být sám sebou“ Tohle všechno je Ambroziáda pro účastníky a pro nás je právě TOHLE definice úspěchu. To, že jsme pro děti, které se zajímají o umění, vytvořili bezpečný prostor, kde mohou být sami sebou. Místo, kde nikdo nikoho nešikanuje, kde se nikdo nikomu neposmívá. Místo, kde všichni mohou být sami sebou a věnovat se tomu, co je baví.

Díky jaké vaší charakterové vlastnosti se tento úspěch dostavil?

Myslím, že úspěch se nedá spojit pouze s jednou vlastností. Za úspěchem stojí pokora, ctižádostivost, vytrvalost, komunikace a zejména pak podpora a píle všech lidí (mnohdy dobrovolníků), kteří jsou součástí naší Ambrofamily. Náš úspěch není zásluha pouze jednotlivce, ale celé komunity.