blue background with O2 bubbles four bubbles with happy smiling people

Udělejte miliónový krok a vyhrajte ceny pro vaše podnikání

Centrum dobrovolnictví, vzdělávání a péče Červený trpaslík, z.ú

  • Zdravotní a sociální péče
  • Liberecký kraj
platných hlasů: 0
Centrum dobrovolnictví, vzdělávání a péče Červený trpaslík, z.ú
Jaký je váš největší podnikatelský úspěch?

Organizace Červený trpaslík vznikla v roce 2016 jako Dobrovolnické centrum. Ale čas ukázal, že naše cesta je a bude podstatně rozmanitější. Od roku 2021 vzniká postupně Centrum dobrovolnictví, vzdělávání a péče. Půjčovnu kompenzačních pomůcek jsme převzali od Svazu tělesně postižených v roce 2021 s přáním pokračovat v tradici kvalitních a dostupných pomůcek. To byl okamžik, který výrazně nasměroval naši činnost. Kontakt s rodinami, které řeší malé i velké peripetie s pomůckami, s péčí o blízké a s vlastními pocity a vnímáním náhlé změny životního stylu. Snaha pomoci, poradit, nasměrovat a provázet rodiny začala vést naši činnost. Máme dobrou spolupráci se sociální pracovnicí nemocnice Jablonec n. N., snahou je pomoci rodinám, kterým se do domácí péče vrací z nemocnice blízký, který potřebuje pro svoje doléčení, nebo další život změnu v chodu domácnosti (úprava prostorů, dopomoc při péči, stálou pomoc jiné osoby, pravidelné ošetření apod.). Poradíme při výběru vhodné kompenzační pomůcky, pomáháme rodinným pečujícím hlavně s výukou péče u lůžka a výběrem vhodných pomůcek a potřeb, podporujeme metody sociálního učení a sdílení ve skupině neformálních pečujících, snažíme se propojit péči rodiny a nabídku pomoci profesionálních organizací (pečovatelské služby), pomáháme hledat řešení pro neformální a rodinné pečující v jejich obtížné situaci. V oblasti vzdělávání jsme akreditovanou vzdělávací institucí MŠMT a MPSV. Nabízíme celou škálu kurzů a seminářů od první pomoci pro děti, akreditované kurzy pro pedagogy, akreditované kurzy péče, psychohygieny a první pomoci pro pracovníky v sociálních službách, rekvalifikační kurzy pro zdravotníky na zotavovacích akcích, pro školitele první pomoci na pracovištích, teambuildingové a zážitkové jednodenní i vícedenní kurzy pro pracovní a volnočasové týmy. Naší vizí budoucnosti je být stabilní organizací vyhledávanou klienty a partnerskými organizacemi, s pevnou, loajální základnou zaměstnanců a dobrovolníků. Organizace flexibilně reagující na aktuální problémy společnosti a místní komunity. Organizace, která pomáhá zavádět prověřené inovativní způsoby do služeb péče, vzdělávání a dobrovolnictví, organizace podporující zdravý rozvoj komunity.

Díky jaké vaší charakterové vlastnosti se tento úspěch dostavil?

Pro naši činnost potřebujeme více vzdělávání v oblasti marketingu, e-lerningových dovedností, dovednosti zavedení e-shopu a stálé zvyšování IT kompetencí. V oblasti našich služeb pa pravidelné kurzy, konference a semináře sociální práce, péče, interní a urgentní medicíny.